Bingsu

70,000

Bingsu bên Mr kimbap có 3 loại

bingsu truyền thống gồm đậu đỏ, jelly trái cây, sửa các loại syrup với giá 50,000

bingsu xoài gồm đậu đỏ, jelly trái cây, sửa các loại syrup và xoài với giá 70,000

bingsu dưa hấu gồm đậu đỏ, jelly trái cây, sửa các loại syrup và dưa hấu với giá 60,000

Số lượng
Danh mục:

Chia sẻ:

X